E-library

Deze Europese e-bibliotheek is een verzameling van nuttige hulpmiddelen die ondernemers in alle stadia van de uitvoering van hun ideeΓ«n kunnen helpen.

Land of relevantie (of EU relevant)

Titel

Korte beschrijving

Link 

Spanje

Amazon Despega / Amazon gaat van start

Online cursus gemaakt door Amazon en IE University om vaardigheden op het gebied van marketing en digitale handel te ontwikkelen

πŸ”— 

EU relevant

Ayudas para la formación / Trainingshulpmiddelen

Lijst met universiteiten, cursussen, scholen en Erasmusprogramma's die interessant kunnen zijn voor ondernemers.

πŸ”— 

Spanje

España Emprende / Spanje verbind

Programma om ondernemers te helpen bij eventuele twijfels en om financieringsmogelijkheden te zoeken

πŸ”— 

Spanje

La fórmula del éxito / De formule voor succes

Online cursus om ondernemer te worden

πŸ”— 

EU relevant

Erasmus Project: Female Entrepreneur / Vrouwelijke Ondernemer

Het PROJECT: FEMALE ENTREPRENEUR ondersteunt al die vrouwen die worstelen om nieuwe manieren te vinden om hun professionele en persoonlijke leven te combineren om hun eigen professionele loopbaan te starten en hun bedrijf op te zetten in de creatieve en culturele sectoren.

πŸ”— 

Spanje

Más de 200 herramientas y recursos para emprendedores / Meer dan 200 tools en bronnen voor ondernemers

Artikel met meer dan 200 tools die nuttig kunnen zijn voor nieuwe ondernemers op verschillende gebieden, zoals onder andere financiering, het maken van logo's en facturering, . 

πŸ”— 

Nederland

Ondernemer worden

Een website met alle nodige informatie om ondernemer te worden - documentatie, instellingen, etc.

πŸ”—

Nederland

Start Bedrijf

Wat te doen - met alle stappen om ondernemer te worden en welke rechtsvorm te kiezen en waarom. Ook artikel en praktisch advies met voorbeelden

πŸ”— 

Nederland

Ondernemersplein

Een website/platform van de Kamer van Koophandel en Fabrieken met specifieke informatie over wat en wanneer inschrijven, hoe belasting te berekenen en wat het betekent voor verzekeringen, etc.

πŸ”—

Nederland

De ultieme resource gids voor startende ondernemers

Een e-gids (gratis) voor start-ups en ondernemers die de in's en out's van het ondernemerschap samen met nuttig advies presenteert.

πŸ”— 

Nederland

5 Gratis online cursussen voor ondernemers

5 gratis cursussen voor ondernemers, die ook informatie geven in zowel het Nederlands als het Engels

πŸ”— 

Nederland

HUSTL platform voor jonge ondernemers

Een platform voor jonge ondernemers dat informatie geeft voor zowel de startende als de groeifase van ondernemers

πŸ”— 

Consortium van organisaties 

DEEP platform

Digitaal ondernemen voor inzetbaarheid Paden

πŸ”—

Bulgarije

Trainingsprogramma voor professionele en persoonlijke ontwikkeling in Bulgarije

Trainingsprogramma voor versnelde validatie en ontwikkeling van ondernemersideeën

πŸ”— 

Bulgarije

Nationale financieringsprogramma's ter ondersteuning van het Bulgaarse bedrijfsleven

Ministerie van Economie en Industrie

πŸ”— 

Bulgarije

Online training platform

SmartMoney.bg heeft meer dan 1000 gratis artikelen en gidsen. Geschreven door meer dan 50 Bulgaarse en buitenlandse topexperts op verschillende gebieden van zaken en financiën.

πŸ”— 

Bulgarije

Nova Broadcasting Group and Reach for Change Bulgaria

De wedstrijd sociaal ondernemerschap PROMYANATA zoekt mensen en organisaties met een ondernemersgeest en sterke motivatie, die een oplossing hebben gevonden voor een groot maatschappelijk probleem waarmee kinderen en jongeren in Bulgarije worden geconfronteerd.

πŸ”— 

Bulgarije

Employment Agency / Uitzendbureau

Programma voor het aanmoedigen van zelfstandig ondernemerschap als micro-onderneming door werklozen te subsidiëren

πŸ”— 

Consortium van partners    

Erasmus project: ENTER 

Empower Neet's voor sociaal ondernemerschap

 

Het hoofddoel van ENTER is het ontwikkelen en vergroten van ondernemersvaardigheden om de werkgelegenheid van jonge NEET's te vergemakkelijken.

 

ENTER wil een effectief antwoord zijn op de gevolgen van de huidige COVID-19 pandemie, die ook jongeren op de werkplek treft, met nog ernstigere gevolgen voor jonge jongens en meisjes met een handicap.

πŸ”— 

Frankrijk

French tech

"French Tech" is een Franse startup-beweging. Een uniek ecosysteem dat startups (dus), maar ook investeerders, beslissers en community builders samenbrengt.

De missie van de French Tech is om van Frankrijk een van de meest aantrekkelijke landen ter wereld te maken voor startups die zichzelf willen lanceren, internationale markten willen veroveren en een zinvolle toekomst willen opbouwen.

πŸ”— 

Frankrijk / wereldwijd

Station F

STATION F, 's werelds grootste start-upcampus in Parijs, heeft altijd de missie gehad om ondernemers te helpen hun ambitieuze ideeën tot leven te brengen. Dankzij verschillende programma's, coaches en een ecosysteem van investeerders.

πŸ”—

Frankrijk

CCI FRANCE

Het netwerk van kamers van koophandel en industrie biedt projectleiders advies, instrumenten en experts om hen te helpen een bedrijf op te zetten, met name via de "5 Days to Business"-regeling

πŸ”— 

Frankrijk

RÉSEAU ENTREPRENDRE / ONDERNEMERS NETWERK

Een gemeenschap die bestaat uit de diversiteit van bedrijfsleiders (industriële, technologische, innovatieve, sociale of dienstverlenende bedrijven...). De vrijwillige leden van Réseau Entreprendre zetten zich in om projectleiders te helpen slagen in hun oprichting, overname en groei

πŸ”—

Frankrijk

FRANCE ACTIVE

France Active, een pionier op het gebied van solidariteitsfinanciering, ondersteunt en financiert al meer dan 30 jaar bedrijven. De vereniging heeft zichzelf een missie gesteld: "Het succes van ondernemers versnellen door hen de middelen te geven om zich te committeren.

πŸ”—

Spanje

Entrepreneurship for People With Disabilities: From Skills to Social Value

Entrepreneurship has undoubted social value as it contributes to socio-economic development of the context where entrepreneurship takes place. When the entrepreneurial activity is undertaken among especially vulnerable groups in the labor market, the multiplying effect of this value is made explicit in society, in general, and in the collective of people with disabilities (PWDs), in particular. The objective of this research study is to explore under which conditions this happens through the analysis not only of the relationship between the competencies that PWDs attribute to themselves and their development of the entrepreneurial activity but also of that between entrepreneurship and certain conditions that potentially create value by increasing the autonomy among this collective. A quantitative methodology based on the analysis of the survey carried out on a sample of 224 entrepreneurs with physical, sensory, or organic disabilities throughout Spain has been used. According to the results, entrepreneurs with disabilities (EWDs) have a higher self-evaluation competency. Furthermore, significant results concerning the link between the form of autonomous cohabitation of this collective and entrepreneurship have been obtained.

πŸ”— 

UNESCO

Entrepreneurship for People With Disabilities: From Skills to Social Value / Ondernemerschap voor mensen met een handicap: van vaardigheden tot sociale waarde

 

Ondernemerschap heeft ongetwijfeld een maatschappelijke waarde omdat het bijdraagt ​​aan de sociaal-economische ontwikkeling van de context waarin ondernemerschap plaatsvindt. Wanneer de ondernemersactiviteit wordt ondernomen onder bijzonder kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, wordt het vermenigvuldigende effect van deze waarde expliciet gemaakt in de samenleving in het algemeen en in het collectief van mensen met een handicap (PWD's) in het bijzonder. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken onder welke voorwaarden dit gebeurt door niet alleen de relatie te analyseren tussen de competenties die PWD's zichzelf toeschrijven en hun ontwikkeling van de ondernemersactiviteit, maar ook van die tussen ondernemerschap en bepaalde voorwaarden die potentieel waarde creëren door de autonomie van dit collectief te vergroten. Er is gebruik gemaakt van een kwantitatieve methodologie die is gebaseerd op de analyse van de enquête die is uitgevoerd onder een steekproef van 224 ondernemers met lichamelijke, zintuiglijke of organische handicaps in heel Spanje. Volgens de resultaten hebben ondernemers met een handicap (PWD's) een hogere zelfevaluatiecompetentie. Verder zijn er significante resultaten bereikt met betrekking tot het verband tussen de vorm van autonoom samenwonen van dit collectief en ondernemerschap.

πŸ”—

Consortium van partners    

Erasmus Project: Ready Women

Dit programma is een activiteit in het kader van UNESCO's Educatie voor Duurzame Ontwikkeling: Op weg naar het bereiken van de SDG's (ESD voor 2030)

De Entrepreneurship Campus stelt sociale ondernemers, met name jonge mensen, van over de hele wereld in staat om een cultuur voor ondernemerschap te creëren, ondernemerschapsonderwijs te bevorderen en deel te nemen aan een vreedzamere wereld. Deelnemers worden uitgenodigd om hun innovatieve ideeën en projecten met maatschappelijke impact in te dienen, die een of meer van de 17 Sustainable Development Goals verdedigen en implementeren.

πŸ”—

Italië

Aurora Fellowship

Aurora is een online programma waarin jongeren onder de 21 jaar hun talent kunnen vinden, toepassen in echte projecten en nieuwe kansen voor hun toekomst kunnen creëren door het verkrijgen van een niet-terugbetaalbare beurs van 10.000 euro.

πŸ”— 

Italië

Yes i Start Up - Corso di Formazione per l'Avvio d'Impresa / Ja, ik start op - Trainingscursus voor opstarten van bedrijven

 

De gratis online cursus stelt cursisten in staat om de basiskennis en -vaardigheden te verwerven die nodig zijn om hun eigen ondernemersinitiatief/zelfstandigheid te ontwikkelen en te beheren, de typische obstakels te overwinnen die gepaard gaan met het opstellen van het bedrijfsplan, innovatieve oplossingen te identificeren en de beste strategie op te zetten voor de meest kritieke aspecten van de opstartfase.

πŸ”— 

Engeland

Entrepreneur Handbook / Handboek voor ondernemers

Op deze website kunnen ondernemers financiering zoeken in hun vakgebied. er is ook wat advies over het starten van een bedrijf, inclusief structuur, branding en financiën.

πŸ”—

Engeland

Entrepreneur Handbook / Handboek voor ondernemers

Deze website schetst wat een potentiële ondernemer nodig kan hebben, er zijn veel links naar financiële steun en artikelen over verschillende onderwerpen over ondernemerschap, waaronder een specifiek document voor vrouwen.

πŸ”—

Engeland

UK start ups

Uk start-ups, is een plek om naar financiering te zoeken, er is een online rekenmachine waarmee je kunt berekenen welke financiering je nodig hebt, er is ook een sectie die kan helpen met een businessplan en veel aanvullende leesbronnen.

πŸ”—

Noord Ierland

NI Business info

vind advies en begeleiding bij het starten van een sociale onderneming in Noord Ierland

πŸ”—

Engeland

Innovate UK

Dit project is gericht op vrouwelijke ondernemers, inclusief evenementen, kansen en zelfs prijzen voor baanbrekende vrouwen.

πŸ”—