Mentoren

Mentors

Alison Blayney

Alison Blayney

Alison is de uitvoerend directeur van KWC, zij zorgt voor de faciliteiten en mogelijkheden voor de vrouwen in onze gemeenschap. Dit omvat training, mentoring en signalering. Vrouwen zoeken de diensten van KWC en Alison op om hen te helpen terug te keren naar het onderwijs, werk te zoeken of hun eigen bedrijf op te starten en in stand te houden.

In haar rol is Alison betrokken geweest bij het opstarten en voortbestaan van vele sociale ondernemingen, van opleidingscentra tot kinderopvang en evenementen.

Alison is momenteel vicevoorzitter van het Ards North Down Peace Partnership waar ze de vrouwensector vertegenwoordigt en is directeur van de Kamer van Koophandel van Bangor. Ze werkt strategisch samen met de andere dertien vrouwencentra in heel Noord-Ierland en lobbyt voor betere diensten, financiering en middelen voor vrouwen, kinderen en gezinnen in Ards North Down.

Ze werd door de Bangor Chamber of Commerce, Bangor Business Awards, uitgeroepen tot Businessperson of the Year 2018. Alison leidt momenteel het team bij de ontwikkeling van de Gifted Trust of the Ards North Down, die training zal gebruiken om het leven van vrouwen, kinderen en gezinnen in het oosten van Noord-Ierland te verbeteren en een groot kapitaalproject voor Bangor zal ontwikkelen, waarbij de ontwikkeling van sociale ondernemingen wordt ondersteund. Alison ontving de British Empire Medal (BEM) in HM Queen Elizabeth's Honour List voor 2019 voor haar werk ter ondersteuning van vrouwen, kinderen en gezinnen in Bangor.

Dr Sofia Mastrokoukou

Dr. Sofia Mastrokoukou is onderzoeker aan de Universiteit van Piraeus. Zij heeft een doctoraat in Sociologie van de Universiteit van Milano-Bicocca (Italië). Daarnaast heeft ze een MSc in Public Policy and Social Change (Collegio Carlo Alberto), een Laurea Magistrale in International Studies van de Universiteit van Turijn, een Master of Science (Master di secondo livello) in Educatieve en Psychologische Methoden van de Universiteit van L'Aquila en een BA in Linguistics (Universiteit van Ioannina). Vanaf 2016 werkt ze bij verschillende IHO's als Junior Onderzoeker en Proposal Writer voor door de EU gefinancierde projecten in Italië (bijv. Universiteit van Turijn, Universiteit van Florence). Daarnaast heeft ze meer dan 4 jaar gewerkt als loopbaan- en onderwijsadviseur bij het Career Office van de Universiteit van Piraeus. Ze was verantwoordelijk voor strategische planning en management (organisatorische en financiële planning en controle, budgettering, toewijzing van middelen, leidinggeven aan personeel, promotieactiviteiten). Zij is voorzitter van Microkosmos - Helleense Gemeenschap van Turijn. Zij heeft deelgenomen aan vele mondelinge conferenties, heeft papers gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en heeft deelgenomen aan het schrijfteam voor de ontwikkeling van de Eerste Praktische Gids voor Internationale Gebaren in samenwerking met het doveninstituut van Turijn. Zij is geselecteerd om deel te nemen aan het VN-onderwijsprogramma voor politicologen uit de hele wereld met betrekking tot de Duurzame Ontwikkeling 17 Doelstellingen, alsmede aan een opleidingsprogramma over gendergelijkheid in de werkomgeving onder leiding van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Haar academische interesses omvatten kwaliteitsbeheer en onderwijseffectiviteit in IHO's, creatieve interculturele communicatie en vergelijkende analyse van Europese wetgeving inzake personen met een handicap.

Sofia Mastrokoukou

Júlia Vilafranca

Júlia Vilafranca

Certificaat als jeugdtrainer, diploma Engelse taal- en letterkunde en masterdiploma hoger onderwijs. Zij werkt al meer dan 8 jaar als jeugdtrainer en heeft ruime ervaring in het coördineren van internationale projecten op onderwijsgebied en in het managen van internationale en multidisciplinaire teams. Júlia is een expert in niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs en projectcoördinatie, zowel in het uitvoeren van lokale activiteiten (lessen, workshops, webinars, enz.) als in het geven van internationale trainingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van NGO's en KMO's bij internationaliserings- en digitaliseringsprocessen.

Rosine Dotsey

Rosine is afgestudeerd aan de EEMI (European School of Internet) met een master in Operationeel Management met een specialisatie in digitaal, en is momenteel projectmanager bij Les Apprimeurs. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van verschillende Europese projecten die gericht zijn op het bevorderen van leren, inclusie, toegankelijkheid van inhoud en het promoten van Europese waarden via verschillende fysieke en immateriële oplossingen: digitale bibliotheken, aangepaste leermiddelen (voor mensen met een handicap, leermoeilijkheden, analfabetisme, enz.), interactieve e-boeken, educatieve ontsnappingsspelletjes, virtuele tentoonstellingen, online opleidingen, enz.

Rosine Dotsey

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva

Dr. Liliya Terzieva is gepromoveerd op het gebied van economische en organisatorische wetenschappen van vrije tijd en toerisme en in het bijzonder op de samenwerkingsaspecten van ervaring, entertainment en concurrentievermogen. Zij is hoofddocent en onderzoeker en coördinator van de Master in Imagineering aan de Breda University of Applied Sciences, Breda, Nederland. Naast haar achtergrond in vrije tijd en toerisme heeft Liliya een tweede master in "Management of Adult Education". Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als onderzoeker, projectadviseur en trainer in de niet-overheids-, onderwijs- en bedrijfssector op het gebied van toerisme, vrije tijd, leiderschap, ondernemend leren, ontwikkeling van kwaliteitsnormen, kwaliteitsborging, creatief ondernemerschap, strategisch ontwerp, institutionele capaciteitsopbouw en organisatieontwikkeling. Liliya behoort tot het wereldwijde netwerk van e-coaches die gecertificeerd zijn door de Britse Kamer van Koophandel en Industrie en de Norwich University op het gebied van bedrijfsadvisering. Zij is tevens gecertificeerd LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator en lid van de Advies- en Uitvoeringsraad van de Brickmind gemeenschap. Naast het bovenstaande is Liliya ook betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse door de EU en de Commissie gefinancierde onderzoeks- en bedrijfsprojecten. Zij is de auteur van vijf monografieën, tien studies, vier studieboeken en meer dan 50 artikelen en papers.

Ze heeft meer dan 20 jaar internationale werkervaring: nadat ze in Bulgarije had gewerkt, verhuisde ze naar het buitenland en werkte in China, het VK, Malta en vestigde zich in Nederland. Ze maakte ook deel uit van een reeks internationale en door de EU gefinancierde projecten in Duitsland, Vietnam, het VK, Polen, Roemenië, Servië, Palestina, Frankrijk, de Westelijke Balkan, enz.

Haar huidige onderzoeksinteresses liggen op het gebied van multifunctionele vrijetijdslocaties, Imagineering, Creatief ondernemerschap, Kwaliteit in het hoger onderwijs en Organisatiewetenschappen, om er een paar te noemen: Onlangs publiceerde ze een hoofdstuk in een Routledge-boek over hotelketenbeheer en een hoofdstuk in een Springer-boek over overgangseconomieën - het geval van cultureel toerisme in Bulgarije en Roemenië. Diane Nijs en dr. Celiane Camargo-Borges een World Futures Edition over Imagineering; een Edward Elgar boekhoofdstuk over Advanced Imagineering en een Routledge hoofdstuk over Ethiek en Leiderschap.

Stela Dionisieva

Mevrouw Stela Dionisieva heeft 15 jaar ervaring in projectbeheer en administratieve uitvoering van verschillende projectactiviteiten in verband met de projecten die in het kader van verschillende EU- en territoriale samenwerkingsprojecten zijn gepland, met name op het gebied van grensoverschrijdende Roemeens-Bulgaarse samenwerking. Zij is actief betrokken als mentor bij het meest prestigieuze carrièregerichte evenement van Junior Achievement Bulgaria "Manager voor een dag", dat op nationaal niveau plaatsvindt en waarvan RCCI deel uitmaakt als de meest stabiele regionale bedrijfsorganisatie, om hen te helpen begrijpen hoe verschillende bedrijven en organisaties functioneren, om te zien of ze er toekomst in hebben en, uiteindelijk, om hun potentieel te realiseren en, last but not least, om hen te helpen een creatief denken in het bedrijfsleven te ontwikkelen, door verschillende echte business cases op te lossen. Ze werkt actief op het gebied van consulting voor jonge vrouwen en helpt vrouwen zowel bij het starten van hun eigen bedrijf als bij het opvullen van hiaten in hun kennis door middel van training op verschillende gebieden van ondernemerschap.

Mevrouw Dioniseva heeft seminars en workshops voor laaggeschoolde jongeren georganiseerd om hun kerncompetenties op het gebied van economie en ondernemerschap, taalvaardigheden, transversale competenties en inzetbaarheid aan te tonen. Zij heeft belangrijke vaardigheden en expertise in het organiseren van verschillende evenementen, B2B forums, zakenmissies voor het bedrijfsleven in het RO-BG grensgebied.

Stela Dionisieva